Đưa đón công nhân không bao giờ có “nếu” hay “giá như”

Mỗi ngày đơn vị điều hành, thực hiện hàng nghìn lượt xe đưa đón hàng chục nghìn lượt công nhân đi về đúng bến.

85