Năm 2018, xe tải có được giảm thuế?

Tôi muốn mua xe tải nhỏ Suzuki Cary Truck, xin hỏi dòng xe này có nằm trong diện được giảm thuế (Phước Mai).